poniedziałek, 8 października 2012

Mascara idealna...   Bez niego najpiękniejszy makijaż nie będzie robił wrażenia, nawet dla osób lubiących naturalny make up,ograniczających się do absolutnego minimum - tusz do rzęs jest podstawą kosmetyczki!
 Wybór jak zwykle ogromny, choć sprawa wydaje się prosta, wcale do końca taka nie jest!
Niestety niewiele z nas zostało obdarzone pięknymi, długimi i gęstymi rzęsami, jakby przyjrzeć się z bliska to jedna ma długie, ale rzadkie, druga gęste, ale krótkie, a trzecia sztywne i za nic nie da się ich podkręcić!
 Czym się kierować przy wyborze mascary, i czy rzeczywiście warto wydawać fortunę na ten kosmetyk?

 Jeśli chodzi o mnie, to należę do grupy dziewczyn typu : bez makijażu lepiej nie wychodź na ulicę:) Piszę to zupełnie obiektywnie(tak mi się przynajmniej wydaję:). Mam jasną obudowę oka, moje rzęsy są nijakie tzn. bez tuszu prawie niewidoczne, niby nie drastycznie krótkie, ale długością nie grzeszą, a do za gęstych też się nie zaliczają!
Próbowałam ogromną ilość tuszy, dlatego polecam Wam, żeby przy ich wyborze podstawowymi wytycznymi były :
-świadomość jakiego rodzaju rzęs jesteśmy posiadaczkami.
-jaki efekt chcemy uzyskać.
-czy tusz często się nam odbija na powiece, lub bezwarunkowo przecieramy, dotykamy twarzy przez dzień( wtedy wybieramy opcję wodoodporną).
-czy mamy skłonność do alergii, lub nosimy szkła kontaktowe ( sprawdzajcie, czy tusz był testowany dermamologicznie czyli pod nadzorem okulistów), prym w tej grupie wiodą mascary Clinique
-jaki kolor mascary będzie dla nas odpowiedni.( czarny- najbardziej uniwersalny, ale może być delikatniejszy brąz na codzień, lub grafitowy dla blondynki ,albo oberżyna dla podkreślenia koloru tęczówki)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Without him, the most beautiful make-up will not do impressions, even for people who like natural make up, limited to an absolute minimum - mascara is essential makeup!
As usual, a huge selection, but the case seems to be simple, not at all by the end of this it is not!
Unfortunately, few of us have been blessed with beautiful, long and thick lashes, as if to get a close-up one is long, but sparse, the other thick, but short, and the third stiff and nothing you can not curl them!
How to choose the right mascara, and is it really worth it to spend a fortune on this beauty product?

As for me, I belong to a group of girls: no makeup is better not to go out into the street :) I am writing this completely objectively (as it seems to me :). I have a clear cover of the eye, my lashes are not lackluster ie nearly invisible mascara!
I've tried a huge amount of the carcass, so I recommend you to for their selection were the basic guidelines:
-awareness of what kind of lashes are posiadaczkami.
-what effect we want.
-that the mascara often we bounces on the eyelid, with or without rub, touch your face throughout the day (then choose option waterproof).
-if we have a tendency to allergies, or wear contact lenses (check the mascara was tested leader in this group lead Clinique mascara
-what color mascara would be suitable for us. (black-the most versatile, but it can be a delicate brown on a daily basis, or graphite for blondes, or eggplant to emphasize iris color).


Poniżej pogrupuję rodzaje mascar odpowiednie do zamierzonego efektu        
  I group the following types of mascara suitable for the desired effect:

Tusz wydłużający (Szczoteczka silikonowa): 
Mascara extender (silicone brush):Jeśli chcecie ładnie wydłużyć rzęsy bez efektu sklejenia (tusz z taką szczoteczką na ogół  nie jest zbyt gęsty), a także uzyskać naturalny efekt z  dobrze rozdzielonymi rzęsami to wybierzcie taką opcję! Popularnymi i cieszącymi się dobrą opinią są między innymi: L'oreal Telescopis, Max Factor Masterpice czy Chanel Inimitable ( ja miałam ten ostatni i u mnie nie sprawdził się zupełnie, krótko mówiąc kiedy odstawiłam ten tusz i wymalowałam się innym- moja koleżanka jak mnie zobaczyła, powiedziała: "o Monia, Ty jednak masz rzęszy!!":)


If you want to lengthen the lashes nicely without the effect of bonding (with the ink brush is generally not too thick), and also get a natural result of a well-separated lashes to choose this option! Popular and those who rejoice a good reputation include: L'Oreal Telescopis, Max Factor, Chanel inimitable Masterpice (I had the latter and in me did not work at all, in short, when I stopped taking the ink and painted a different-my friend as she saw me, she said, "Monia, you still have the lashes!" :)                      Tusz pogrubiający( szczoteczka gęsta, często przerażająca wielkością:)  
                          Thick mascara (dense brush, often frightening size :) Idealny dla zwolenniczek wyrazistego makijażu, często bliski efektowi sklejonych rzęs, (ja akurat lubię:), mocno podkreślone często również podkręca i lekko wydłuża. Tego rodzaju tusze są dość gęste, co niestety sprzyja szybszemu wysychaniu, dlatego przy tym rodzaju tuszu tym bardziej pilnujemy się, żeby nie wtłaczać powietrza do środka! Bestsellerem w tej kategorii jest tusz YSL Effet Faux Cils czyli efekt sztucznych rzęs, i ja się podpisuję pod tym, bo jest genialny, po żadnym innym nie miałam tak mocno podkreślonych rzęs, niestety ma jedną poważną wadę: jest bardzo mało wydajny, co przy jego cenie może boleć! Wydajność ta jest uwarunkowana tym,że jest tak gęsty, co z jednej strony jest jego zaletą, bo dlatego daje taki spektakularny efekt, ale z drugiej strony po miesiącu trzeba go wymienić, choć uwaga znalazłam opinie, że wystarczy dodać kilka kropli płynu do soczewek i ;podobno pomaga, ale ja nie próbowałam! Inne tusze do polecenia to na pewno Lancome Hypnose (dodatkowo pięknie pachnie:) a także Helena Rubinstein Lash Queen. Jeśli chodzi o tusze w bardziej przystępnej cenie to klasycznie Max Factor 2000 calorie  czy Maybelline Colossal( tu dziewczyny z wrażliwymi oczami uważajcie, bo podobno lubi uczulić).Ideal for those who love makeup expressive, often close to the lashes glued effect, (I just like :), tight curls often underlined and slightly longer. Best seller in this category is the YSL Effet Faux  Cils or false-lash effect, and I was signing in this, because it's brilliant, and I did not have any other so strongly underlined eyelashes, unfortunately, has one major drawback: it is very inefficient, which at its price can hurt! Efficiency is determined that it is so thick, which on one hand is his advantage, because he gives a spectacular effect, but on the other hand the month needs to be replaced, but I found the review note that just add a few drops of liquid lenses and , supposed to help, but I have not tried! Other inks for recommending it certainly Lancome Hypnose (also smells :) and Helena Rubinstein Lash Queen. When it comes to mascara in a more affordable price is a classic, Max Factor 2000 calorie or Maybelline Colossal (here a girl with sensitive eyes, beware, because apparently likes to sensitize).

     
                                      Tusz podkręcający ( wygięta szczoteczka)

                                           Curly mascara (curved brush)
                                                                                  

Tusze z takim rodzajem szczoteczki dają nazywany przez producentów tak zwany efekt push up, czyli unoszą i podkręcają rzęsy, dobrze sprawdzą się u posiadaczek prostych i sztywnych rzęs! Choć taka szczoteczka wbrew pozorom jest bardzo uniwersalna, bo czy długie czy krótkie , to chyba najładniej rzęsy prezentują się właśnie wtedy, gdy są podkręcone! Tutaj wiele firm uzupełniło dodatkowo swoje najpopularniejsze tusze o takie szczoteczki, także znajdziemy 2000 calorie Max Factor , Maybelline Colossal, Burjois Volume Glamour Ultra Curl.

Mascara with that kind of brush called by the producers give a so-called push-up effect, or rise and turn up the lashes, well suited for simple and in possession of a stiff lashes! Although contrary to appearances, this brush is very universal, because whether long or short, it's probably the nicest eyelashes present themselves just when they are curled! Here, many companies also complemented its popular mascara on the brush, also find a 2000 calorie Max Factor, Maybelline Colossal, Volume Glamour Ultra Burjois Curl


Tusz dwufazowy( biała baza+ tusz) 
Mascara two phase (white base + black mascara)


Nakładamy najpierw białą bazę, która ma przedłużać rzęsy, i dodatkowo pełnić funkcje odżywcze i nawilżające, następnie aplikujemy tusz. Daje dosyć mocny efekt, dodatkowy plus za pielęgnację rzęs(można bazę nałożyć również na noc jako odżywkę!)  Akurat tego rodzaju tuszu nie używałam nigdy, sugerując się opiniami godne uwagi jest L' oreal Double Extend 


To taki główny podział, bo zdaje sobie sprawę, że producenci kreują cały czas nowości, te z kóleczką zamiast szczoteczki( próbowałam Givenchy) totalnie do mnie nie trafia, w ogóle nie podkreśliło mi rzęs, natomiast tusze z wibrującą szczoteczką też traktuję bardziej jako gadżet, bo efekt napewno jest, ale nie aż taki jak obiecują producenci!
Zaznaczam Dziewczyny, że to tylko i wyłącznie moje odczucia i testy na moich marnych rzęskach, każda z nas oczekuje nieco innego efektu i ma inne wymagania, ale warto poszukać idealnego tuszu, bo co innego jak nie zalotne spojrzenie jest naszą tajną bronią..:)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
First we put a white base that has extended eyelashes, and also perform the functions of nourishing and moisturizing, then we apply the mascara. It gives quite a strong effect, an added plus for the care of lashes (you can also put a base on the night as a conditioner!) Just the type of mascara is not never used , suggesting that the opinions of a remarkable L'Oreal Double Extend

This is the main division, because we should realize that manufacturers create new products all the time, those with small circles instead of the brush (I tried Givenchy) totally not for me, not at all emphasized my eyelashes, and mascara with a vibrating toothbrush treat more as a gadget because the effect certainly is, but not like the producers promise!
Girls I note that it is only my feelings and my wretched tests cilia, each of us expects a slightly different effect and has different requirements, but worth seeking out the perfect mascara, because what else but not flirty look is our secret weapon .. :)


A tutaj kilka zdjęć dla potwierdzenia:)
                                             And here's some pictures for confirmation :)

                                                                    źródło: www.google.pl

12 komentarzy:

 1. Bardzo fajny wpis o tuszach! Nigdy za wiele takich posumowań. Czekam na makijaże w Twoim wykonaniu, bo pisałyście, że tym się zajmujesz. Jakieś fajne proste a efektowne makijaże poproszę :)

  OdpowiedzUsuń
 2. When you want to buy Twitter followers, there are numerous packages
  on offer online. It all boils down to data, and more is constantly
  superior in these situations. There is another way to
  increase your Twitter followers which is simply
  to follow other users on Twitter.

  Take a look at my weblog Epic Followers

  OdpowiedzUsuń
 3. However, this could also be attributed to an all
  round decrease in anxiety levels. However, due care should be adopted while administering it.
  There are a variety of remedies for tinnitus due to a variety of causes for ringing in the ears.


  Feel free to surf to my website :: Tinnitus treatment

  OdpowiedzUsuń
 4. I can't tell you how fast you will see results because it depends on how much you want to get rid of acne. After all, they can be readily sourced from the internet. There are a wide range of self tanners to choose from at department stores, but why not treat yourself to a spray tan at your nearest tanning salon.

  Here is my blog how to get Rid of skin tags

  OdpowiedzUsuń
 5. I've only tried 'Stop the Bite' and have personally reaped the benefits of this product. Just as in a human-to-human leaders-and-follower relationship, mutual respect is a must. If you have been struggling to achieve gorgeous, strong nails, here is the information you need to have.

  my webpage; How to stop biting nails

  OdpowiedzUsuń
 6. The same reason that people buy Youtube views is why they buy Facebook fans.
  Mobile Broadband Connect 5 GB give users the ability to access 5 gigabytes
  of data through a phone tether or phone-based hotspot. Naturally you'll need an account setup with Skype already before using this app, and if you're planning to
  call telephones with it you'll also need to add credit to your account.

  Look into my web site - buy youtube views and comments

  OdpowiedzUsuń
 7. This service is the ideal tool that you could opt for raising web website traffic on your page as all the people will be able to view the products as well as services that you are offering. In case they are interested in your products then they will straight purchase your services online. buy usa likes

  OdpowiedzUsuń
 8. If you desire to boost your app scores on Android's Google Play Shop, make certain that all unhappy customers can reach you quickly as well as easily. buying app ratings

  OdpowiedzUsuń
 9. Are you willing to gain worldwide popularity instantly? Online community site Twitter may be the ideal path for you. After that, you will need to get twitter followers anyways to become well-known to this world. buy twitter follow

  OdpowiedzUsuń
 10. Getting renowned is effortless these days. Stars desire to Buy Facebook Comments as a strategy to obtain fame and recognition online in a small span. buy custom facebook comments

  OdpowiedzUsuń
 11. Folks who are able to spend money on this to purchase twitter followers may conveniently get exposure for their services instantly. buy twitter follow

  OdpowiedzUsuń
 12. Life-time Replacement is something that you barely find, as you Buy facebook reviews. Exclusively a few excellent service providers are offering this. buy facebook reviews ratings

  OdpowiedzUsuń

Dziękujemy za wszystkie komentarze :)
Kiss :* M&M

Thank you for all comments :*
Kiss :*