sobota, 17 listopada 2012

New fashion magazine...

Wreszcie go mam, po licznych poszukiwaniach ( miałam informacje, że dostępny będzie w kioskach Ruchu i Kolporter i w Empiku), został cudownie odnaleziony w tym ostatnim! 
 Nie wiem czy słyszałyście, bo jakaś taka u nas zależność , że o rzeczach dobrych i na odpowiednim poziomie trudniej usłyszeć niż o tych o niższych lotach. 
 Niedawno ukazał się pierwszy numer nowego czasopisma BARREL Fashion, który chcąc nieco załatać pustkę na naszym rynku, daje szansę zaistnienia młodym, zdolnym i jeszcze mało znanym artystom z każdej dziedziny mody.Wreszcie jest magazyn, który nie liczy na to, że gorące nazwisko przyciągnie publikę, dzięki temu, mamy szansę poznania naprawdę utalentowanych ludzi, którzy często dopiero zaczynają swoją przygodę z projektowaniem, fotografią czy wizażem, a którzy pewnie nie mieliby szansy pokazania się szerszej publiczności! Powstanie takiego czasopisma jest szansą również dla każdego z nas, dla którego moda jest pasją, ponieważ Barrel daje szansę każdemu, i zachęca do wysyłania swoich prac z każdej płaszczyzny świata mody! Nawet, jeśli nasze zgłoszenie nie znajdzie się w kolejnym numerze, to niech to będzie tylko zachęta do dalszej pracy i prób, a dużym wyróżnieniem będzie sama ocena  naszej pracy przez osoby tworzące to pismo, mających zapewne duże doświadczenie w modowym światku i 'niezłego nosa' do młodych talentów!
Poza tym dużo dobrych zdjęć, ciekawe stylizacje i kilka fajnych tekstów.
 Z ciekawością czekam na kolejny numer!


Finally got it, after a number of searches (I had the information that will be available on newsstands and Kolporter Movement and Empik), was miraculously found in the last of all!
Recently published the first issue of a new magazine BARREL Fashion, which gives the chance of existence of young, talented, and yet little-known artists from every field of fashion.Finally is a magazine that does not count the fact that the hot name  attract the audience, so that we have an opportunity to meet really talented people who often begin their adventure with design, photography and make up, and who probably would not have a chance to show a wider audience!
The creation of such a journal is also a chance for all of us, for whom fashion is a passion, because it gives a chance to every barrel, and encouraged to send their work to each face of the fashion world! Even if our application will not be in the next issue, let it be only an encouragement to further work and testing. 
Besides, a lot of good pictures, interesting outfits, and some cool lyrics.
With curiosity, I look forward to the next number!


1 komentarz:

Dziękujemy za wszystkie komentarze :)
Kiss :* M&M

Thank you for all comments :*
Kiss :*