sobota, 3 listopada 2012

Sexy ABS....Generalnie, mięśnie brzucha są jednymi z niewielu mięśni, które można trenować codziennie. Codzienne ćwiczenia powodują ich zdrowy i równomierny rozwój.
Należy jednak zauważyć, że ćwiczenie na siłę nie jest wskazane. Jeśli czujesz, że Twoje mięśnie są przemęczone i obolałe, powinieneś zrobić przerwę. Czasem wystarczy 1 dzień, czasem dłużej – może nawet tydzień. Każdy z nas jest inny i każdy z nas ćwiczy z inną intensywnością. Ćwiczenia wykonywane przez siebie musisz dopasować do swojego organizmu.
Do ćwiczeń mięśni brzucha należy więc podejść w ten sam sposób jak do każdych innych ćwiczeń – rozsądnie. Trzeba się wysilać – inaczej mięśnie nie urosną, ale nie można przesadzać – bo można zrobić sobie krzywdę...

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 In general, the abdominal muscles are one of the few muscles that you can train every day. Daily exercises make them healthy and steady development.

It should be noted, however, that the strength of exercise is not recommended. If you feel that your muscles are overtired and in pain, you should take a break. Sometimes just one day, sometimes longer - maybe even a week. Each of us is different and each of us practicing with a different intensity. Exercises performed by them have to adjust to your body.

Abdominal trainer must therefore be addressed in the same way as for any other exercise - reasonably. You have to make the effort - otherwise your muscles will not grow, but you can not overdo it - because you can hurt yourself ...


Bez odpowiedniego odżywiania nie może być mowy o zdrowiu i pięknej sylwetce.
Nawet jeśli będziemy codziennie robić ćwiczenia na mięśnie brzucha, ale nasze nawyki żywieniowe będą niewłaściwie, ten piękny "kaloryfer" będzie najzwyczajniej schowany za warstwą tłuszczu...

 Oto kilka ćwiczeń które ja  między innymi wykonuję :) A wy macie jakieś ulubione ćwiczenia na mięśnie brzucha ???

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Without proper nutrition can not be said about health and a beautiful body.
Even if we do daily exercises for the abdominal muscles, but our eating habits are wrong, this beautiful "radiator" is simply hidden behind a layer of fat ...
Here are some exercises that I among others doing :) And you have any favorite exercises for the abdominal muscles?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za wszystkie komentarze :)
Kiss :* M&M

Thank you for all comments :*
Kiss :*