środa, 31 października 2012

Hold Me Tights

Wielbicielki oryginalnych legginsów i rajstop, jeśli nie słyszałyście jeszcze o Hold Me Tights to koniecznie zapoznajcie się ich propozycją!
Hold Me Tights to nasza rodzima marka zajmująca się produkcją rajstop i wyrobów pończoszniczych, ciekawe wzory są projektowane specjalnie dla marki i nanoszone ręcznie w limitowanych seriach.
Nas od pierwszego wejrzenia uwiodły propozycje Hold Me Tight, dzięki którym najprostsza stylizacja stanie się unikatowa! Ceny mogą wydawać się dość wysokie jak na tego typu ubrania, ale jesteśmy zdania, że  pomysłowość i oryginalność trzeba cenić.
Warto wybierać polskie marki, którym często ciężko konkurować z popularnymi zagranicznymi sieciówkami, choć mają wiele do zaoferowania i często dużo lepsze jakościowo produkty.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Admirers of the original leggings and tights, if you do not yet have heard about Hold Me Tights, be sure of their proposal!

Hold Me Tights our indigenous brand is engaged in the production of tights and hosiery, interesting patterns are designed specifically for the brand and applied by hand in limited series.

  We were at first sight seduce by proposals Hold Me Tight, by which simple styling will be unique! Prices may seem quite high for this type of clothing, but we believe that creativity and originality was valued.

Polish brands are worth choosing, which is often difficult to compete with foreign popular shops, even though they have a lot to offer, and often much better quality products.


Crazy Faces - czarny mat
Crazy Faces 79zł
Cut it! - szary mat
Cut it 79zł


Golden Zippers - czarny mat
Golden Zippers 79zł

Hang On! - fuksja satyna
Hang On  99zł

Hexagon - tytan satyna
Hexagon 99zł

Integrated Circuit - czarny mat
Integrated Circuit 79zł


Frightened Birds
Frightened Birds 169zł

Lost in Space
Lost in Space 139zł

Neon Lines
Neon Lines 169zł

Origami Birds
Origami Birds 139zł

Violet Ombre
Violet Ombre 169zł


  Strona internetowa: www.hold-me-tights.com
 


A tutaj zdjęcia wizerunkowe z najnowszej kolekcji:

wtorek, 30 października 2012

Dziś Światowy Dzień Spódnicy!  Nawet jeśli na co dzień wolicie wygodne spodnie, to dzisiaj warto postawić na kobiecą spódniczkę, by uczcić Światowy Dzień Spódnicy!!!
Sama przyznam, że częściej sięgam nawet  po sukienkę niż po spódnicę, ale postaram się to zmienić, bo  może być wspaniała bazą do ciekawej stylizacji!
 Nie bez przyczyny dzisiejszy dzień nazywany jest również Dniem Kobiecości, dlatego dziewczyny wyciągajcie spódniczki z dna szafy i nadajcie im nowe życie!!!

Może zdjęcia, które znalazłyśmy, Was zainspirują!

Even if you prefer comfy casual pants, today we put on a woman's skirt, to celebrate the World Day of Skirt!
I admit that even after I reach more dress than a skirt, but I'll try to change it, because it can be a great starting point for an interesting styling!

  Not without reason this day is also known as the Day of femininity, because the girl pulls out from the bottom of  the cabinets and gice skirts the new life!

Perhaps the photos that we found,  inspire you!                                                                          

Halloween..


Już wkrótce Hallowe'en – zwyczaj związany z maskaradą i odnoszący się do święta zmarłych, obchodzony w wielu krajach nocą 31 października  czyli przed dniem Wszystkich Świętych . Odniesienia do Halloween są często widoczne w kulturze amerykańskiej.
Halloween najhuczniej jest obchodzony w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii, Wielkiej Brytanii Mimo, że dzień nie jest świętem urzędowym, cieszy się po święcie Bożego Narodzenia największą popularnością. Święto Halloween w Polsce pojawiło się w latach 90. W ten wieczór dzieci przebierają sie za różne stwory, potwory rodem z horroru :) słychać pukanie do drzwi i słyszysz:„Trick or Treat!" W Kanadzie, USA i wielu innych miejscach to normalny i oczekiwany widok. Dzieci dostaną cukierki - a jeśli nie, pewnie pozostawią po sobie posmarowaną pastą do zębów klamkę lub „przerażający" liścik na wycieraczce. W Polsce - zabawa w „Cukierek albo psikus" raczej przyjmowana jest z niechęcią, niezrozumieniem lub onieśmieleniem. Dzieci często bardzo chciałyby spróbować - ale rodzice trochę się boją...To święto budzi wiele kontrowersji..wiele osób uważa, że taka zabawa ośmiesza ideę pełnych zadumy Świąt Wszystkich Świętych i Zaduszek, niektórzy obawiają się zaniku rodzimych tradycji poprzez nadmierne naśladowanie innych kultur..

 W Polsce z tej okazji dla dorosłych organizowane są liczne imprezy kulturalne w nocnych klubach, występy teatralne oraz projekcje filmowe w kinach. Szkoły i przedszkola organizują z tej okazji dodatkowe atrakcje dla swoich wychowanków. W Halloween dzieci przychodzą do szkoły przebrane za straszne postacie filmowe. Chodzenie od domu do domu i zbieranie przez dzieci cukierków zdarza się sporadycznie, lecz coraz częściej..A wy ?? uznajecie święto Hallowen??
My uważamy, że wszystko jest dla ludzi..nie szalejemy jak Amerykanie, mały symbol w postaci pomarańczowej dyni nikomu nie zaszkodził....:)

Bardzo popularnym symbolem Halloween jest wydrążona dynia z palącymi się w środku świecami. Nazywa się ją "Jack-o-lantern". Jak tłumaczy legenda irlandzka, niejaki Jack - pijaku i włóczęga namówił diabła, żeby wszedł na drzewo, następnie wyciął w korze pnia krzyż, co odcięło szatanowi powrót na ziemię. Kiedy Jack umarł, nie mógł pójść do nieba wskutek swoich grzechów, ale nie chciano go także przyjąć do piekła, gdyż przechytrzył diabła. Diabeł podarował mu za to znicz umieszczony w wydrążonej rzepie, aby mógł oświetlać sobie drogę w wiecznej wędrówce w ciemnościach. We współczesnej Ameryce rzepę zastąpiła większa od niej dynia.
Obecnie w wyeksponowanych miejscach domów umieszcza się wydrążone i podświetlone od wewnątrz dynie z wyciętymi kształtami różnych postaci oraz, w zależności od wyobraźni domowników, imitacje ludzkich czaszek, szkieletów, manekinów znanych postaci z horrorów, itp.
W dniu Halloween w USA ustawia się owe dynie także w ogrodach...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Soon Hallowe'en - custom of masquerading and referring to the feast of the dead, celebrated in many countries on Oct. 31 or at night before All Saints' Day. References to Halloween are often seen in American culture.
Halloween is celebrated in the United States, Canada, Ireland, the UK Although the day is not an official holiday, enjoy the celebration of Christmas most popular.
Halloween appeared in Poland in the 90s In the evening, children dress up as different creatures, monsters of a horror movie :) heard a knock on the door and hear "Trick or Treat!" In Canada, the USA and many other places is normal and expected view. Children will receive candy - and if you do not , probably leave you with toothpaste smeared handle or "scary" a note on the doormat. In Poland - fun in "Trick or treat" is accepted rather reluctantly, misunderstanding or intimidated. Children are often eager to try - but some parents fear ... This festival is still controversial .. many people think that this ridiculous idea of ​​fun Christmas reverie full of All Saints and All Souls' Day, some fear loss of native traditions through excessive imitation of other cultures ..
 In Poland, the opportunity for adults are organized many cultural events in nightclubs, theater performances and film screenings in cinemas. Schools and kindergartens organized on this occasion more fun for their students. On Halloween children come to school dressed as a scary movie characters. Going from house to house collecting candy for children happens occasionally, but more often .. And how about  youDo you accept Halloween celebration?

We believe that everything is for the people .. there rockin 'like Americans, a small symbol of an orange pumpkin did not harm anyone .... :)

 A very popular symbol of Halloween is a hollowed out pumpkin with burning candles inside. It's called "Jack-o-lantern". As explained by the Irish legend, a man named Jack - drunk and vagabond devil persuaded to come to the tree, then cut in the bark of the trunk cross, which cut off the devil back to the ground. When Jack died, he could not go to heaven as a result of their sins, but they refused to accept him as hell because the devil outwitted. The devil gave him a candle placed in a hollowed-out turnip to be able to illuminate your way in the eternal journey in the dark. In modern America, turnips replaced greater than the pumpkin.

Now prominently placed houses hollowed out and lit from inside pumpkin with cut-out shapes of different characters, and, depending on the imagination of the household, imitation human skulls, skeletons, dummies famous characters from horror movies, etc.

On Halloween in USA these pumpkins are set in the gardens ...

Zerknijcie na kilka inspiracji :)
Take a look at some inspiration :)                                                                             :)
źródło:www.wehearit.com, www.pinspire.com, www.wikipedia.com