środa, 19 września 2012

Gym time...

 Pozostając w sportowym klimacie...

Pewnego słonecznego dnia ( lub pochmurnego) Monia postanowiła wybrać się na siłownię. Myślała,że to jednorazowy wypad( miała wspierać swoją kuzynkę w walce z kilkoma zbędnymi kilogramami)...Zakupiła miesięczny karnet...i już jej tak zostało..2 razy w tygodniu...słońce, deszcz czy śnieg jej nie straszne :)  Dzięki trenerce ( również Monia :) ,, Bo wszystkie Monie to fajne babeczki " , Monia polubiła fitness i zajęcia na siłowni.

Oto kilka fotek z siłowni..ćwiczenia na TRX -e*

Staying in the sporting atmosphere...

Some sunny day (or cloudy), Monia decided to go to the gym. She thought it was a one-off accident (she had to support her cousin in a fight with a few unnecessary pounds) ... She bought a monthly carnet ... and it already has been .. 2 times a week ... sun, rain or snow its not terrible for her :) Thanks to the coach( also her name is Monia  :) ) ,, Monia is cool girl", Monia liked fitness and gym classes.

 Here are a few photos from gym...TRX exercises*




                                                            Widać mięśnie :) ha ha ha
                                                             You can see the muscles :)




























                                                           ups...mamy obserwatora :)
                                                            we have an observer :)



 A to Monia-trenerka :)
Monia-a coach :)





Kilka fachowych porad :)
 Some expert advice :)




                                                           Instruktor: Monika Borowiec-Jucha
                                                           Klub fitness i siłownia : Pałacyk Wielicki







* System  lin TRX wykrzystuje twoją masę ciała i grawitację aby stworzyć opór podczas ćwiczeń. To wszystko czego potrzebujesz - TRX i twoje ciało - nie są wymagane dodatkowe obciążenia.
*The TRX  ropes takes your body weight and gravity to create resistance during exercise. That's all you need - TRX and your body - no additional weights are required.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękujemy za wszystkie komentarze :)
Kiss :* M&M

Thank you for all comments :*
Kiss :*